بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

بخش دیالیز
 
بخش همو دیالیز بیمارستان آذربایجان یکی از بخشهای فعال درمانی بوده که بطور شبانه روز و روزهای تعطیل آماده ارائه خدمات به بیماران عزیز میباشد .
قابل ذکر است پذیرش بیماران همودیالیز بصورت حاد و مزمن بضورت اورژانسی از بخش ها با اعلام نتایج جواب آنتی ژن منقی انجام می شود.
تجهیزات پزشکی و درمانی به طور کامل در این بخش جهت ارائه خدمات درمانی و همو دیالیز , که عبارتند از سه تخت با سه دستگاه دیالیز (دو دستگاه ak96- یک دستگاه ak95), dc شوک , ساکشن سانترال و اکسیژن سانترال و دستگاه مانیتور , پالس اکی متری و تراس اورژانس و ... موجود است
 
رئیس بخش همودیالیز : دکتر غفاری مقدم متخصص نفرولوژ
مسئول فنی بخش همو دیالیز: دکتر فردوسی پزشک عمومی
مسئول بخش همو دیالیز : خانم مرادی کارشناس پرستاری