بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

بخش نوزادان و کودکان -NICU:
 
7 تخت مجهز به دستگاههای انکوباتور – فوتوتراپ دوبل و سایر تجهیزات لازم جهت مراقبت از نوزادان نارس و بدحال در بدو تولد میباشد. و بخش کودکان که در جوار بخش نوزادان میباشد با بهره گیری از اساتید بنام این رشته و پرستاری اختصاصی برای ارائه خدمات لازم در حال بهره برداری است و همچنین بخش واکسیناسیون نیز در جوار این دو بخش آماده ارائه خدمات بهداشتی میباشد. وجود ونتیلاتور زیر پنج سال در بخش ICU نیز جهت اقدامات درمانی اختراعی کمک کننده می باشد.