بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

مرکز لیزر :
 
این مرکز به صورت شیفت های صبح و عصر دایر میباشد و دارای دستگاه Hair RemovaleRemovale  میکرودرم ابریشن میباشد که تمامی مراحل توسط پزشک مربوطه انجام میشود.