بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

بخش سنگ شکن :
 
این بخش مجهز به جدیدترین دستگاه سنگ شکن که برای شکستن سنگهای کلیه و مجاری ادراری طراحی شده و از خدمات پزشکان متخصص و فوق تخصص کلیه ( اورولوژی ) فوق تخصص در پیوند کلیه ها بهره گرفته و اپراتور دستگاه نیز بر عهده کادر متخصص مجرب میباشد.