بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

سالن کنفرانس :
 
این سالن با امکانات پیشرفته صوتی و تصویری که عبارتند از :
Office TV , DVD Player , Monitor , Powe point , Digitdl Camera , VHS , Video data projector , Wirless Microphone , LCD امکان پخش تصاویر زنده از اتاق عمل را بطور همزمان و ارتباط صوتی دو جانبه برگزاری کارگاههای عمل جراحی را فراهم آورده است.