بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 
ارومیه – خیابان شهید بهشتی – بالاتر از دانشگاه
 
تلفن : 31944444-044
 
فاکس : 34443443-044
 
تلفن گویا:  34694223-044 به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات و انتقادات و پیشنهادات
 
دفترریاست بیمارستان : 31944611-044
 
مسئول فنی : 31944644-044
 
مدیریت : 31944332-044
 
مسئول خدمات : 3194250-044
 
مدیریت دفتر پرستاری : 31944200-044
 
دفتر پرستاری : 31944288-044 به صورت شبانه روزی و روزهای تعطیل
 
اورژانس : 31944555-044
 
جراحی زنان : 31944500-044
 
جراحی عمومی : 31944400-044
 
داخلی : 31944300-044
 
آی سی یو : 31944620-044
 
سی سی یو : 31944620-044
 
زایمان : 31944106-044
 
کودکان : 31944112-044
 
امورمالی : 31944633-044
 
 

 

 


View Larger Map