بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 
با تشکر از حسن انتخاب شما و آرزوی سلامتی و بهبودی کلیه بیماران به منظور راهنمایی و کمک در امر تسریع انجام خدمات درمانی و اداری و همچنین جلب رضایت شما عزیزان در راستای استقرار حاکمیت بالینی این راهنما تهیه گردیده و امید است مطالب لازم مفید واقع شود. بیمارستان آذربایجان دارای قسمت های زیر می باشد:
طبقه زیر زمین
 
بخش اورژانس – رادیولوژی – سونوگرافی – آزمایشگاه – سی تی اسکن – صندوق – سلف غذا – رختشویخانه – واحد تغذیه – واحد اسناد پزشکی – نمازخانه برادران
 
طبقه همکف
دفترمسئ.ل فنی و رسیدگی به شکایات، دفتر مدیریت،دفترمسئول خدمات ، دفتر پرستاری، دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی، واحد حسابداری و ترخیص، واحدهای بیمه، پذیرش، اتاق عمل، کلینیک چشم و لیزر، شنگ شکنی، بوفه، دندانپزشکی،کلنک های تخصصی وفوق تخصصی
 
طبقه اول
بخش جراحی زنان، زایمان، نوزادان و کوکان، واکسیناسیون،NICU
 
طبقه دوم
بخش جراحی مردان و عمومی،ICU ، دیالیز،
 
طبقه سوم
بخش داخلی، نمازخانه خواهران، CCU، POST CCU، آندوسکوپی و کولونوسکوپی، اکو، تست ورزش، EES،EMS،NCU، TCD،برونکوسکوپی
 
مدارک مورد نیاز بیماران جهت بستری :
 
1-     دفترچه بیمه عکس دار
2-     برگ بستری و دستور پزشک
3-     کارت ملی
4-     شناسنامه همسر جهت جراحی های کورتاژ، سزارین و تنظیم خانواده
5-     ارائه مدارک و یا اطلاع رسانی در صورت وجود بیمه تکمیلی
 
 
 
 
 
نحوه پذیرش بیمار
 
1-     مراجعه به واحد پذیرش
2-     راهنمایی بیمار سرپایی جهت سنگ شکنی، آندوسکوپی، زایمان و غیره بدون نوبت به بخش مورد نظر توسط پذیرش
3-     تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیمار بستری
4-     تحویل ودیعه به صندوق اورژانس
5-     مراجعه مجدد به پذیرش برای تکمیل و تحویل پرونده و مراجعه به بخش مورد نظر