بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

راهنمای مراجعین
 
با تشکر از حسن انتخاب شما و آرزوی سلامتی و بهبودی کلیه بیماران به منظور راهنمایی و کمک در امر تسریع انجام خدمات درمانی و اداری و همچنین جلب رضایت شما عزیزان در راستای استقرار حاکمیت بالینی این راهنما تهیه گردیده است.  بیمارستان آذربایجان دارای قسمت های زیر می باشد:
 
طبقه زیر زمین
 
بخش اورژانس – رادیولوژی، سي تي اسكن ؛سونوگرافی وOPG _ آزمایشگاه و پاتولوژي – صندوق -اتاق عمل جنرال دوم-اتاق عمل اورژانس
 
طبقه همکف
دفترمسئول فنی و رسیدگی به شکایات، دفتر مدیریت،دفترمسئول خدمات ، دفتر پرستاری، دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی، واحد ترخیص، واحدهای بیمه، پذیرش و مركزتلفن، اتاق عمل، کلینیک چشم و لیزر، شنگ شکنی، بوفه، دندانپزشکی،کلينيک های تخصصی وفوق تخصصی-واحدبيماران بين الملل IPD-محل بازي كودكان
 
طبقه اول
بخش جراحی زنان، زایمان، نوزادان و کوکان، واکسیناسیون،NICU-سالن اجتماعات
 
طبقه دوم
بخش جراحی مردان و عمومی،ICU ، دیالیز،بخش بستري بيماران بين الملل IPD
 
طبقه سوم
بخش داخلی، نمازخانه خواهران، CCU، POST CCU، آندوسکوپی و کولونوسکوپی، اکو، تست ورزش، EES،EMS،NCU، TCD،برونکوسکوپی
 
طبقه چهارم
سلف غذاخوري-آشپزخانه-كارشناس تغذيه
 
ساختمان اداري 1 :
دفتررياست-واحدانفورماتيك-واحدكارگزيني ودبيرخانه-امورمالي-انبارمركزي-واحداموال- روابط عمومي
 
ساختمان اداري2 :
تداركات پزشكي وغيرپزشكي-مهندسي پزشكي-خياط خانه-معاونت آموزشي وپژوهشي-واحدبهداشت-واحدآمادگي قبل اززايمان-رختشويخانه-اسنادپزشكي و بايگاني
 
محوطه :
بانك-داروخانه-مهدكودك-تاسيسات-اتاق ژنراتور-واحدپسماند-پاركينك اختصاصي پزشكان و مراجعين-سردخانه
 
مدارک مورد نیاز بیماران جهت بستری :
 
1-     دفترچه بیمه عکس دار
2-     برگ بستری و دستور پزشک
3-     کارت ملی
4-     شناسنامه همسر جهت جراحی های کورتاژ، سزارین و تنظیم خانواده
5-     ارائه مدارک و یا اطلاع رسانی در صورت وجود بیمه تکمیلی
 
 
 
 
 
نحوه پذیرش بیمار
 
1-     مراجعه به واحد پذیرش
2-     راهنمایی بیمار سرپایی جهت سنگ شکنی، آندوسکوپی، زایمان و غیره بدون نوبت به بخش مورد نظر توسط پذیرش
3-     تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیمار بستری
4-     تحویل ودیعه به صندوق اورژانس
5-     مراجعه مجدد به پذیرش برای تکمیل و تحویل پرونده و مراجعه به بخش مورد نظر