بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

 

حاکمیت بالینی
اعضای تیم
1-     رهبر تیم جناب آقای دکترفلاحي مطلق
2-     آقای دکتر سقط فروش مسئول فنی بیمارستان
3-     خانم گلابي مترون بیمارستان
4-     خانم صمدوند سوپر وایزر ارشد بیمارستان
5-     آقای مجاهد مدیر داخلی بیمارستان
6-     خانم نجف زاده کارشناس ایمنی
7-     خانم ديلمقاني کارشناس حاکمیت بالینی
8-     خانم رحماني سوپروایزر آموزشی و پرستار کنترل عفونت
 
حاکمیت بالینی چیست ؟(CLINICAL OCORERNANS)
 
مکانیسم جدید و جامعی جهت ارتقاء داءم کیفیت خدمات و رعایت بالاترین استانداردهای ممکن در سازمان هدف ایده حاکمیت بالینی اینست که محیطی را فراهم سازد که کارکنان بخش سلامت به شکل منظم و مستمر بر این مسئله فکر کنند که چگونه بهتر می توانند کار کنند.
چارچوبی که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند.
حاکمیت بالینی فرصتی است برای یافتن راههای به حرکت در اوردن افراد با وضعیت سستی و رخوت فعلی به سمت فرهنگی چلش انگیزتر که در آن آموزش فعال ، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن و پرسیدن با هدف یادگیری و توسعه ، موج می زند.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دولت ها و نظام های سلامت در گیر فرایندهایی هستند که هدف آنها حفظ و ارتقای مداوم کیفیت خدمات سلامتی است.
 
حاکمیت بالینی دارای هفت ستون ( محور )می باشد:
 
1-     مدیریت خطا و خطر. ( فرم گزارش خطا )طراحی شود
2-     اثر بخشی بالینی
3-     ممیزی بالینی
4-     مشارکت عمومی جامعه و بیمار
 
واحد رسیدگی به شکایات با اهداف:
 
1-     ارتقای سطح مشتری داری در سازمان
2-     افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از سازمان
3-     فعالیت در راسنای استقرار برنامه وزارتخانه ای حاکمیت بالینی
 
اهم اقدات انجام شده در این بیمارستان :
 
 مذاکره حضوری با پزشکان و پرسنل محترم جهت مساعدت با بیماران و ایجاد ارتباط موثر جهت همکاری بیشتر و حل مشکلات بیماران
  •  کاهش آمار شکایات از بخش ها و سایر واحدها باتوجه به حساسیت ایجاد شده
  •  نصب اطلاعیه های مرتبط با رضایتمندی مراجعین در بخش ها
  •  مستندسازی کلیه شکایات و اقدامات انجام شده با توجه به فرم های تهیه شده
  • دعوت از شاکیان جهت مراجعه حضوری و گفتگوی مستقیم
  • صحبت و مذاکره با پزشکان محترم در خصوص مراجعه کنندگان بی بضاعت و پذیرش آنان
  • تماس تلفنی با شاکیان و اطلاع رسانی به آنان و معرفی تلفن مستقل این واحد و نیز اختصاص یک شمارهجهت دریافت پیامک های مربوط به پیشنهادات وانتقادات از طریق SMS
  • انعکاس گزارش واحد به دفتر مدیریت ، بخشها و...
 
وظایف واحد رسیدگی به شکایات عبارتند از :
 
رسیدگی به :
 
1-     برخورد نامناسب با ارباب رجوع
2-     عدم رسیدگی به بیمار با روال کاری و فرایندها
3-     ارتباط ناصحیح بین بخشی و عدم هماهنگی داخلی
4-     هزینه بالای درمان
5-     عدم رعایت بهداشت
6-     شرایط فیزیکی بیمارستان
7-     نوبت دهی
8-     تاخیر درون پزشکان