بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

زایمان طبیعی رایگان شد

به اطلاع همشهریان محترم میرساند

با ابلاغ سیاستهای کلان سلامت و اهتمام وزارت متبوع ،بمنظور کاهش سهم اقشارمردم درپرداختهای مستقیم ، هزینه های زایمان طبیعی در این مرکز رایگان محاسبه خواهد شد

[Atorpatdate] 3464 خبر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت