بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

گروه پزشكي آذربايجان جهت رفاه حال همشهريان و جهت دسترسي سريع بيماران اقدام به راه اندازي كلينيكهاي تخصصي و فوق تخصصي نموده است كه همه روزه باتعيين وقت قبلي آماده ارائه خدمات ميباشد.

ايام هفته 8 الي 10  10 الي 12 12 الي 14 14 الي 16
شنبه   دكترقنديلي (فوق تخصص توراكس) دكترروحي(متخصص جراحي مغزواعصاب)  
يكشنبه دكترهمدانچي (ارتوپد) دكترعبايي (جراح عمومي)

دكترحسني افشار(متخصص گوش حلق بيني)

دكترابوالفتحي (ارتوپد)

 
دوشنبه دكتربرزي(فوق تخصص نفرولوژي) دكترقنديلي (فوق تخصص توراكس) دكترروحي(متخصص جراحي مغزواعصاب)  
سه شنبه دكترحكيم زاده (ارولوژيست) دكترعبايي (جراح عمومي)

دكترحسني افشار(متخصص گوش حلق بيني)

دكترابوالفتحي (ارتوپد)

 
چهارشنبه دكترهمدانچي(ارتوپد) دكترقنديلي (فوق تخصص توراكس) دكترروحي(متخصص جراحي مغزواعصاب)  
پنجشنبه   دكترعبايي (جراح عمومي)

دكترحسني افشار(متخصص گوش حلق بيني)

دكترابوالفتحي (ارتوپد)

 

 

[Atorpatdate] 3576 خبر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت