بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

كلاسهاي زايمان فيزيولوژيك رايگان

قابل توجه شهروندان محترم 

كلاسهاي زايمان فيزيولوژيك بطور رايگان درطول هفته درمحل بيمارستان آذربايجان برگزار ميگردد

جهت هماهنگي واطلاع از جزييات كلاسها : 31944106-044

[Atorpatdate] 3581 خبر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت