بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

عفونت هاي بيمارستاني

به عفونتي گفته ميشودكه پس ازپذيرش بيماردربيمارستان(48 تا 72 ساعت بعد) يا طي دوره مشخص پس از ترخيص بيماررخ ميدهد ودرزمان پذيرش بيماروجود نداشته باشد ودر دوره نهفتگي خود نيز بايد قرار داشته باشد

روشهاي پيشگيري :

1-بهداشت دست

2- استفاده از محافظت كننده هاي شخصي (دستكش-گان-ماسك-كلاه-عينك-چكمه)

3-روشهاي تزريق ايمن،ضدعفوني موضع،رعايت بهداشت بيمارقبل وبعدازجراحي،رعايت بهداشت بيمار ولوازم ومحيط بيمار

4-بهداشت تنفسي(احتياطات تنفسي در اي سي يو واتاق عمل ،احتياطات تنفسي حين تعويض پانسمان)

5-رعايت احتياطات تماسي حين تعويض پانسمان وآموزش پانسمان صحيح درمنزل به بيمار

توصيه ميشود قبل از هرگونه اعمال جراحي كوچك وبزرگ براي كاهش ميزان عفونتهاي بيمارستاني شب قبل از عمل بيمارازصابون،شامپو وياهرگونه محلول آنتي باكتريال (آنتي سپتيك)جهت استحمام استفاده كند

مطالعات نشان ميدهد انجان اين روش قبل ازعمل جراحي تاثيربسزايي دركاهش عفونتهاي بيمارستاني داشته است

عدم رعايت موارد فوق ميتواند بيمار را مستعد عفونتهاي بيمارستاني به ويژه عفونت محل جراحي نمايدوباتوجه به اينكه حساسيت هاي فوق العاده اي دراين زمينه ازطرف وزارت بهداشت وجود داشته وعفونتهاي بيمارستاني بار قانوني خاص خود را به دنبال دارد، براي پيشگيري از وارد شدن خسارت مادي ومعنوي به پرسنل درماني وبيمارستان اهتمام لازم بعمل آيد

[Atorpatdate] 3582 خبر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت