بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

دعوت به همكاري

همكارمحترم پزشك

باسلام .احتراما باتوجه به راه اندازي كلينيكهاي تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان آذربايجان و شروع بكاراين واحد، به اطلاع ميرساند همكاراني كه تمايل به فعاليت و ويزيت بيماران خود طي برنامه زمانبندي شده دركلينيك را دارند، مراتب را بصورت كتبي به اين واحد اطلاع رساني نمايند.

                                                                                                             باتشكر – روابط عمومي گروه پزشكي آذربايجان

[Atorpatdate] 3589 خبر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت